Menu

Støtteforeningen for IF92-Fodbold Ordinær Generalforsamling 25.3.22

image
13. april 2022 kl. 14:51
Støtteforeningen for IF92-Fodbold afholdt Ordinær Generalforsamling 2022 fredag aften 25.3. i Klubhust Veldtofte. 23 deltog. lubhus Veldtofte. Grundet Covid-19 restriktioner været udsat fra marts måned. Godt 20 deltog.

Støtteforeningen for Esbjerg IF92 Fodbold

Ordinær Generalforsamling 2022

Fredag 25.3.2022 kl. 19,30

Klubhuset Veldtofte

 

23 støttere deltog.

Inden generalforsamlingen var der arrangeret spisning.

 

Poul Lauridsen valgt til dirigent.

Formandens beretning blev startet med at mindes 4 støtteres bortfald siden sidste Generalforsamling.

Formanden oplyste at der i 2021 var der 112 betalende Støttere. Der var tegnet 11 nye medlemmer. vi holder os over 100 betalende Støttere, som vi er glade for.

I 2021 har vi støttet I92 Fodbold med kr. 10.000. Klubbens interne klubmesterskab i Ungdom i Juni måned.

Siden Foreningens start 2013-2021 har vi nu opsparet kr. 66.000 af Støtteres årlige kontingent indbetaling. Foreningens egenkapital meget tæt på kr. 300.000. Dette kunne være grænsen for Foreningen, så alt over dette beløb kunne vi altid støtte IF92 Fodbold med fremover i en tid.

Kasseren oplyste, at der var indskud frivilligt af IF92 Støttere kr. 20.800. Et overskud på kr. 8.500. Foreningens egenkapital anløb nu kr.297.221.

Valg af to best.medlemmer for to år (på valg Finn Overgaard og Palle Jørgensen) Genvalgt.

Valg en en suppleant for et år (på valg Hanne Husted) Genvalgt

Valg af revisor for et år (på valg Leif Thygesen) Genvalgt

Valg af en revisorsuppleant (på valg Helmer Jensen) Genvalgt.

Indkomne forslag ingen

 

Ref. 

Finn O.