Menu

ØsterbyNyt lukker efter 31 år

image
20. november 2022 kl. 19:01
Det har ikke været muligt at finde omdelere, så lokalområdets egen avis fortsat kunne udkomme.

Avisens nuværende omdelerkorps, som har ydet en stor indsats gennem mange år, har meddelt, at de desværre ikke længere kan påtage sig opgaven, og det har ikke været muligt at finde et alternativ, hvor det er muligt at fortsætte omdelingen indenfor den begrænsede økonomi, som avisen råder over.

Avisen blev startet af en af klubbens ildsjæle, Laurids Nielsen, i fodboldklubben ØB, der så mulighederne for at tjene penge til klubben ved at lave en avis, der skulle omdeles i Østerbyen og Jerne 4 gange om året. Avisen blev stablet på benene i et samarbejde med Østerbycenteret og Grundtvigskirken. Siden kom Tommy Hansen med i redaktionen, hvor også Finn Overgaard havde en plads. Finn stod for hovedparten af det skrevne materiale i avisen. Kun et par år efter starten, blev ØB og B47 slået sammen i fodboldklubben IF92, som siden har været ejer af avisen.

Udgangspunktet for avisen var en årlig udgave af ØsterbyNyt, som ØB havde udgivet siden starten af 1980’erne i forbindelse med afholdelse af Gammelbydagene.

Fra start overlod man opsætningen af avisen til Pors Tryk, og dette samarbejde har man fortsat i alle årene. Trykningen blev forestået af Løhndorfs Trykkeri i Vojens, indtil det lukkede, og i de sidste år, er det Jysk Fynske Medier, der har stået for trykningen.

Da avisen er startet inden udbredelsen af computerteknologien, blev avisen i de første år sat i hånden, hvor artikler, billeder og annoncer blev klippet og klistret ind på de enkelte sider. Så kørte man i bil trykmaterialet til Vojens, hvor avisens typiske 12 sider blev trykt i 2 farver.

I slutningen af 2004 meddelte Laurids Nielsen, som de sidste år havde været alene om driften af avisen, at han ikke længere havde tid til at stå for avisen, og på et bestyrelsesmøde i IF92 blev det diskuteret, hvorvidt man skulle lukke avisen, da der på daværende tidspunkt ikke blev tjent ret mange penge på udgivelsen. Bestyrelsen var dog ikke parat til at lukke avisen uden videre, da den også var et godt redskab i at udbrede kendskabet til fodboldklubben samt et salgsargument ved forhandling af sponsorater.

Undertegnede, som på daværende tidspunkt var medlem af bestyrelsen, tilbød at gøre forsøget på at drive avisen videre i samarbejde med den øvrige bestyrelse. Ret hurtigt blev det dog en enmandsopgave, da de øvrige bestyrelsesmedlemmer var optaget af andre opgaver i klubben.

Det var mit udgangspunkt, at avisen ikke længere skulle være en avis for fodboldklubben, men en avis for lokalområdet og at avisen skulle fortælle positive historier fra området, som ellers ikke ville blive fortalt. Det er min opfattelse, at dette er lykkedes.

Igennem årene har jeg talt med et utal af personer fra lokalområdet, både lokale beboere, der havde en historie at fortælle, og fagpersoner, som lagde deres arbejdskraft i området til gavn for beboerne, og jeg vil gerne rette en tak til alle, som har været med til at bibringe mig megen viden om emner, som jeg ellers ikke ville kende til. Det har ofte været en udfordring at skulle viderebringe information om et emne, som jeg på forhånd ikke havde kendskab til, som da jeg f.eks. skulle forklare kranio-sakral terapi. Jeg er stolt over, at de mange interviewofre, som jeg har talt med gennem årene, har haft ros til mig for min formidling af deres emner. Jeg er uden journalistisk uddannelse, og skulle lære alt fra bunden, og det har været en lang proces, som nok aldrig ville være stoppet. Når jeg kigger tidligere udgaver igennem, så kan jeg se, at de bragte historier har spændt vidt, lige fra fodbolden i IF92, som efterhånden kun blev en mindre del af avisen, til historier fra lokale virksomheder til boligsociale indsatser til personhistorier fra lokale borgere til andre sportsgrene, som f.eks. håndbold, gymnastik, bordtennis og i dette nummer billard. Det er ikke muligt at genopfriske alle de spændende historier, jeg har fået fortalt, så hermed bare igen en hilsen og tak herfra.

Det er med stor beklagelse og ærgrelse at vi lukker avisen, mest af alt fordi de positive historier, som lokalområdet har så mange af, ikke længere vil blive udbredt til hele området.

Avisen vil gerne rette en kæmpestor tak til alle samarbejdspartnere gennem 31 år, herunder annoncører, hvoraf faktisk et par stykker har været med i alle år, og til de mange, som har brugt tid på at fortælle deres historier, så avisen – forhåbentlig – har været interessant for læserne. Ikke mindst vil jeg gerne rette en tak til alle jer læsere. Uden jer havde der ikke været nogen grund til at udgive avisen.

Bjarne Petersen
Ansvarlig for ØsterbyNyt siden 2005


Bjarne Petersen

Luk