Menu

Sydbank Fonden skænker IF92-Fodbold stort beløb

image Karen Muff Sydbank overrækker Formand Palle Jørgensen bevis på tilskud kr. 25.000.
13. november 2018 kl. 17:00
Sydbank Fonden har skænket IF92-Fodbold et stort beløb kr. 25.000. Klubhuset i Skibhøj og klubbens røde materiale hus er der lavet store ændringer, idet boldrum i klubhuset er omdannet til lederrum med toiletrum, og boldrummet flyttet over i det røde materialerum. Dette har skabt mere plads i Klubhuset. Stor tak til Sydbank for støtten.

Sydbank Fonden 

Skænket kr. 25.000 til støtte finansiering af

større ændringer i Klubhuset Skibhøj og 

Klubbens Røde Materialerum i indeværende 

Sæson.

Stort tak til Sydbank for den meget fine støtte.

 

Bestyrelsen

 

Karen Muff overrækker IF92 formand Palle Jørgensen bevis på støtten kr. 25.000.