Menu

LEDER-INFO
Holdninger og handlinger i Esbjerg IF92

Fodbold handler ikke kun om spillet på banen. Esbjerg IF92 lægger også stor vægt på at udvikle en sund holdning til fodbold. Derfor prøver vi at lære spillerne disse værdier:

 • alle er ligeværdige
 • vi vil gerne lære noget
 • vi spiller kampe for at få en udfordring - ikke kun for at vinde
 • vi udviser altid Fair Play
 • vi kan tåle både modgang og medgang
 • vi spiller for holdet

Alle spillere skal opleve fodboldmiljøet som sjovt og udviklende.
En vigtig forudsætning for dette er at vi respekterer hinanden og viser dette gennem adfærd og sprog:

 • vi taler pænt til hinanden
 • vi hjælper hinanden
 • vi følger de voksnes anvisninger
 • vi rydder op efter os
 • vi møder i god tid
 • vi sender afbud i god tid

Fra klubbens side håber vi, at disse få retningslinjer kan være med til at skabe klarhed om klubbens holdning til ungdomsfodbold og hvordan, vi ønsker at skabe et positivt miljø for spillere, ledere og forældre.

Samtidig ønsker vi at skabe størst mulig åbenhed om vort arbejde, så nye synsvinkler og ideer kan blive drøftet og eventuelt prøvet af. Esbjerg IF92 ønsker fortsat at være en klub i udvikling!